Nick Topp Graphic Design David Blesstraat 7-1 1073 KZ Amsterdam mail(at)nicktopp.nl


@title
@title
@title
@title
@title
@title
@title

Artikel7

2010, Mei

– artikel7. causa sui, vrijheid, meningsuiting

Artikel 7 van onze grondwet is een 'hot item'. In dit artikel is onze vrijheid van meningsuiting opgenomen. De wet beschrijft in precies 105 woorden dat wij onze gedachten en gevoelens mogen openbaren d.m.v. De drukpers, radio, televisie internet en alle andere mogelijke manieren, zonder hier vooraf verlof voor nodig te hebben. Maar wat beteket dit recht nou eigenlijk nog? De laatste jaren fungeert het artikel meer en meer als instituut waarbinnen debatten gevoerd kunnen worden zonder dat er grenzen aan lijken te zitten. Binnen het instituut vervagen grenzen en ontstaan extremen. Ik heb een publicatie/huis-aan-huisblad gemaakt die het dilemma van deze grenzen visualiseert. Dit manifesteert zich door zijn eigen zoektocht naar de grenzen en de betekenis van de vrijheid van meningsuiting. Een publicatie die, net als artikel 7, 'oorzaak is van zichzelf (causa sui)'.

1/4

Next project: → ArtEZ Art & Design Arnhem, eindexamencatalogus

Previous project: ← BI moving